Ez az Adatvédelmi szabályzat ismerteti az ÉLŐ VILÁG Egyesület (Zrínyi Miklós utca 14., 6500 Baja, Magyarország; e-mail: info@elovilagegyesulet.hu; telefon: +36704306984) irányelveit az Ön weboldalunk (https://elovilagegyesulet.hu) használata során gyűjtött adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozóan (a „Szolgáltatás”). A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön beleegyezését adja az Ön adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne lépjen be a Szolgáltatásba és ne használja azt.

A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, az Ön előzetes értesítése nélkül módosíthatjuk, és a módosított Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatáson. A módosított Szabályzat a módosított Szabályzatnak a Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 nap elteltével lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférése vagy használata ezen időpontot követően a módosított Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának minősül. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

Az általunk gyűjtött információk

A következő személyes adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel:

Hogyan használjuk fel adatait

Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel: Ügyfélmegrendelés kezelése.
Ha az Ön adatait bármilyen más célra kívánjuk felhasználni, akkor ehhez hozzájárulását kérjük, és csak az Ön hozzájárulásának kézhezvételét követően használjuk fel az Ön adatait, és akkor is csak arra a célra (célokra), amely(ek)hez a hozzájárulást megadjuk, kivéve, ha törvény másképp írja elő számunkra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Az Ön személyes adatait 90 naptól 2 évig őrizzük meg, illetve addig, amíg szükségünk van rájuk a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett gyűjtési célokból. Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat hosszabb ideig kell megőriznünk, például a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartás / jelentéstétel céljából, vagy egyéb jogos okokból, például a törvényes jogok érvényesítése, csalás megelőzése stb. miatt. A fennmaradó anonim információkat és az összesített információkat, amelyek egyike sem azonosítja Önt (sem közvetlenül, sem közvetve), korlátlan ideig tárolhatjuk.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Az alkalmazandó jogtól függően Ön jogosult lehet a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére vagy törlésére, illetve személyes adatainak másolatát megkaphatja, korlátozhatja az adatai aktív feldolgozását, vagy tiltakozhat ellene, kérheti, hogy személyes adatait megosszuk (átadjuk) egy másik szervezetnek, visszavonhatja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, panaszt nyújthat be egy törvényes hatóságnál, valamint az alkalmazandó jogszabályok szerint releváns egyéb jogokat. E jogok gyakorlásához írjon nekünk a info@elovilagegyesulet.hu címre. Kérésére az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően fogunk válaszolni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem engedélyezi számunkra a kért személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a hozzájárulását azok előírt célú feldolgozásához, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekhez az Ön adatait kértük, illetve nem használhatja azokat.

Sütik

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket, és milyen választási lehetőségei vannak ezekkel a nyomkövető technológiákkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Cookie-szabályzatunkat.

Adatok biztonsága

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ellenőrzésünk alatt álló adatok elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását. A velejáró kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot, és következésképpen nem tudjuk biztosítani vagy garantálni a nekünk továbbított információk biztonságát, és Ön ezt saját felelősségére teszi.

Panaszügyekért / adatvédelemért felelős tisztviselő

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a nálunk rendelkezésre álló adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor az ÉLŐ VILÁG Egyesület, 6500 Baja, Zrínyi Miklós utca 14., e-mail: info@elovilagegyesulet.hu, panaszfelelősünkhöz fordulhat. Aggályait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogjuk kezelni.