Tisztelt Vendégeink!

A Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa, üzemeltetője, illetve programszervezője nagy hangsúlyt helyez Vendégei biztonságára, és törekszik arra, hogy ezt az ide látogató Vendégek is szem előtt tartsák. Ennek érdekében csak olyan Látogatók belépését engedélyezzük a Margaréta Szabadidőpark területére, akik elfogadják és betartják az park alábbiakban részletezett HÁZIRENDjét.

A Margaréta Szabadidőparkban tartózkodó minden személy a jelen HÁZIREND hatálya alá tartozik. Vendégeink a belépéssel elfogadják a HÁZIRENDet.

HÁZIREND

 1. Vendégeink a belépéssel a jelen HÁZIREND hatályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A HÁZIREND olvasható honlapunkon és a Margaréta Szabadidőpark kapuján. Tisztelt Vendégünk kérésére a HÁZIREND teljes szövegének kinyomtatott változatát a rendelkezésére bocsátjuk. Azon személyeket, akik a birtok területén belül a HÁZIRENDbe ütköző magatartást tanúsítanak, a Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa, illetve programszervezője -, ill. a rendőrség a birtok területéről való távozásra szólíthatja fel, illetve kivezetése iránt intézkedhet. Ezen személyek távozásra kényszerítése nem szünteti meg az Margaréta Szabadidőpark tulajdonosának, üzemeltetőjének, illetve programszervezőjének azon jogait, amelyek a területén tanúsított magatartásból kifolyólag ezen személyekkel szemben jogszabály szerint megilletik. A Margaréta Szabadidőpark területén belül minden látogató köteles a személyzet, illetve a rendőrség által adott felszólításoknak eleget tenni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani. A jelen HÁZIREND minden Kedves Vendégünk biztonságát és zavartalan szórakozását hivatott biztosítani, ezért minden munkatársunk feladata, hogy annak betartatásáról gondoskodjon.
 2. A Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa, és az üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az olyan személyek belépését a létesítmény területére, illetve onnan való távozásra szólíthatja fel, és kivezettetheti azon személyeket, akik:
 3. lázasak, fertőzőek, vagy sérült nyílt sebfelülettel rendelkeznek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt állnak vagy ittasak,
 4. olyan magatartást tanúsítanak a Margaréta Szabadidőpark területén belül, amely az üzemeltető megítélése szerint a többi vendég szórakozását hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja,
 5. fenyegető vagy sértő szavakat, kifejezéseket használnak, vagy egyéb olyan módon viselkednek, amely a nyugalom megzavarására alkalmas,
 6. nem tartják be az írásos vagy szóban közölt biztonsági előírásokat, ill. olyan módon viselkednek, amellyel saját vagy más Látogatók biztonságát veszélyeztethetik.
 7. A Margaréta Szabadidőpark üzemeltetője és programszervezője törekszik arra, hogy a lehető legtöbb programban való részvételt biztosítsa Látogatói számára. Emellett azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés és a belépő árának bármilyen mértékű visszatérítése nélkül megváltoztassa a Margaréta Szabadidőpark működési vagy az egyes programok rendjét, részben vagy egészben átmenetileg lezárja a Parkot, vagy felfüggessze valamely programját az időjárási körülmények, illetve bármely különleges esemény miatt a Vendégek biztonsága és a rend fenntartása érdekében.
 8. A Margaréta Szabadidőpark látogatása során a Vendégeket ért esetleges károkért a Park tulajdonosa, illetve a programszervező semmilyen felelősséget nem vállal, beleértve ebbe bármilyen esetleges kényelmetlenséget, vagyoni vagy nem vagyoni kárt is, amely a Vendéget az Margaréta Szabadidőparkban szervezett programokon való részvételkor, vagy a Margaréta Szabadidőpark esetleges lezárása, kiürítése során érte.
 9. A Margaréta Szabadidőparkban, az ÉLŐ VILÁG Egyesület, illetve más programszervezők által szervezett rendezvényeken előzetes időpont-foglalással, jegyvásárlással lehet tartózkodni. A belépőjegy árát, a foglalási díjat, és a tábordíj előlegét nem áll módunkban visszatéríteni. Az árakat és a  belépőjegy által fedezett szolgáltatások körét az aktuális programismertetők tartalmazzák.
 10. Tilos a létesítmény területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, engedély nélkül tüzet rakni, balesetet okozó tárgyat bevinni, (a Margaréta Szabadidőpark által a produkciók, játékok részeként a Vendégek részére biztosított felszerelésen kívül) szúróeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközöket, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, ill. közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 11. Építési területre és a vendégek elől elzárt területre, privát területre tilos belépni.
 12. Itt az állatok, növények vannak otthon! Vigyázzunk rájuk, itt mi vagyunk a vendégek! A Margaréta Szabadidőpark területén lévő tavakba bele-, ill. a fagyott víztükörre rámenni, a tavakat szennyezni, a Margaréta Szabadidőpark környezetét, élővilágát bármely módon károsítani tilos. A fenti előírások megsértéséből adódó balesetekért és károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 13. A parkot 16 éven aluli vendégek csak felnőtt kísérővel látogathatják. Szellemi fogyatékos, gyengén látó, illetve hallássérült vendégek csak állandó kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a létesítmény területén.
 14. A parkban végzett tevékenység során saját és mások testi épségéért mindenki maga felel, kiskorúak esetében értelemszerűen a szülő, illetve a nagykorú kísérő vállal felelősséget Gyermekcsoportok esetén a csoport vezetője a belépés előtt köteles megnevezni a gyermekekért felelős nagykorú kísérőt. A Margaréta Szabadidőparkban való tartózkodás ideje alatt a megnevezett nagykorú kísérő, vagy kísérők felelősek a gyermekek felügyeletéért, biztonságukért és mindenfajta károsodástól való megóvásukért, a Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa, illetve a programszervező ezért felelősséget nem vállal.
 15. A park rendeltetésszerű használatáért és megóvásáért – ami mindenkinek kötelessége- a látogatók anyagi és javítási felelősséggel tartoznak.
 16. A játszótéren készült eszközök gyermekek számára készültek. A felnőttek számára is használható eszközöket megjelöltük.
 17. A gazdasági udvart gyermek-vendégeink felnőtt kíséretével látogathatják. Gazdasági udvarban a kiírások be nem tartásából bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a tulajdonos, illetve a programszervező semmilyen felelősséget nem vállal. Az állatok etetéséhez kizárólag a park dolgozói által biztosított takarmány használható, bármi mást tilos az állatoknak kínálni.
 18. Szigorúan tilos a kerítésekre, falakra, szobrokra, vagy az épületekre felmászni, a Park épületeit vagy berendezéseit bármilyen módon rongálni, mely utóbbi büntetni rendelt tevékenység esetén az Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa, illetve programszervezője minden esetben él a Büntető Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv által biztosított jogaival.
 19. Kérjük Vendégeinket, hogy arra alkalmas, lehetőleg lapos talpú, zárt lábbeliben látogassák meg létesítményünket! A nem megfelelő lábbeli viseléséből adódó balesetekért a Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa, illetve a programszervező nem vállal felelősséget.
 20. A Margaréta Szabadidőpark területére a Látogatók zavartalan tartózkodása és a gazdasági udvar állatainak nyugalma érdekében háziállatok nem hozhatók.
 21. A Margaréta Szabadidőpark területén és minden épületében tilos a dohányzás, erre kizárólag a kijelölt helyen van lehetőség.
 22. A Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa, üzemeltetője, illetve általa erre feljogosított szervek vagy személyek a Margaréta Szabadidőpark produkcióiról időről-időre fotó-, illetve videó felvételeket készítenek, amely felvételeken a látogatók is szerepelhetnek. A jelen HÁZIREND elfogadásával Vendégeink hozzájárulnak ahhoz, hogy a Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa, üzemeltetője és általa erre feljogosított szervek vagy személyek ezen felvételeket időbeli korlátozás nélkül bármilyen promóciós, reklám- vagy hirdetési tevékenységük során szabadon, bármilyen formában felhasználják. Vendégeink elismerik továbbá, hogy az ezen felvételekkel kapcsolatos szerzői jogok kizárólagosan a Margaréta Szabadidőpark tulajdonosát, üzemeltetőjét, illetve adott esetben általa erre feljogosított szerveket vagy személyeket illetik.
 23. Látogatóink a Margaréta Szabadidőpark minden programját saját felelősségükre látogatják, illetve vesznek részt azokban. Kérjük, hogy saját biztonságuk és zavartalan szórakozásuk érdekében minden esetben vegyék figyelembe és kövessék a kihelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák és feliratok által közölt, illetve a munkatársaink által adott előírásokat és tanácsokat!
 24. A talajviszonyok miatt, egyes időjárási körülmények (hó, eső) esetén a Margaréta Szabadidőparkban a talaj több helyen csúszós lehet. Kérjük, hogy Vendégeink ezt vegyék figyelembe a közlekedés során! Szeles, viharos időjárás esetén tilos a fák 20 méteres körzetében tartózkodni!
 25. A Margaréta Szabadidőpark területén esetleg bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a Park üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen panaszt később csak akkor veszünk figyelembe, ha azt Tisztelt Vendégünk a Margaréta Szabadidőpark elhagyása előtt közli munkatársainkkal, akik erről jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek elmaradása esetén, a Margaréta Szabadidőpark elhagyása után semmilyen reklamációt nem fogadunk el.
 26. A Margaréta Szabadidőpark területén a Gazdasági udvarban a kiírások be nem tartásából bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a Park üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.
 27. A Margaréta Szabadidőpark területén ellopott vagy elveszett tárgyakért a Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget, ezért kérjük, hogy értékes vagyontárgyaikat ne hozzák magukkal!
 28. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Park dolgozóinak utasításait.
 29. Amennyiben valamely Vendégünk a jelen HÁZIREND szándékos, vagy gondatlan megszegésével a Margaréta Szabadidőpark tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, programszervezőjének kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Kiskorú látogatóink által okozott károkért felnőtt kísérőjük (kísérőik), ennek hiányában törvényes képviselőjük felel.
 30. Vendégeink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban, vagy írásban megtenni. A vásárlók könyve a fedett épületben kifüggesztve áll a Vendégek rendelkezésére. A Margaréta Szabadidőpark tulajdonosa köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.
 31. A Margaréta Szabadidőparkba látogató vendégek jelenlétükkel elfogadják a házirend szabályait. Biztosra vesszük, hogy minden Kedves Vendégünk együttműködésére számíthatunk abban, hogy a Margaréta Szabadidőpark minden Látogatónk számára biztonságos, és minél felhőtlenebb szórakozást nyújthasson.

Baja, 2019.07.01.

Biztosra vesszük, hogy minden Kedves Vendégünk együttműködésére számíthatunk abban, hogy a Margaréta Szabadidőpark minden Látogatónk számára biztonságos, és minél felhőtlenebb szórakozást nyújthasson.

MARGATÉRA SZABADIDŐPARK JEGYVÁSÁRLÁSI SZABÁLYZAT

1. A belépőjegy megvásárlásával Tisztelt Vendégünk jogosultságot szerez a Park teljes területének használatára, kivéve az építési területeket.

2. Vendégeink a jegy megvásárlásával elfogadják a HÁZIRENDet és a Jegyvásárlási Szabályzatot, amely olvasható honlapunkon és a Park fedett épületében nyomtatott formában. Tisztelt Vendégünk kérésére a HÁZIREND és az Margaréta Szabadidőpark Jegyvásárlási Szabályzat teljes szövegének kinyomtatott változatát a rendelkezésére bocsátjuk.

3. Margaréta Szabadidőpark nyitva tartását előzetes bejelentkezés alapján alakítjuk.

4. A tulajdonos és az üzemeltető, illetve programszervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben ezt szükségesnek ítéli – bármikor megváltoztassa az Margaréta Szabadidőpark programját.

5. Szeles időben nagy fák környékén tartózkodni tilos!

6. Minden, a Margaréta Szabadidőparkba belépő Kedves Vendégünknek érvényes belépőjeggyel kell rendelkeznie, amelyet köteles itt tartózkodása alatt végig megőrizni.

7. Az árak megtalálhatóak honlapunkon, illetve a rendezvények programplakátjain.

8. A jegyek árát nem térítjük vissza.

A Jegyvásárlási Szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartjuk.


Baja, 2019.07.01.

Az állatok etetése:
A gazdasági udvarban a gyerekek felnőtt kísérő segítségével vendégeskedhetnek.
Az állatok etetéséhez kérjenek takarmányt a parkban dolgozóktól!
Az állatoknak nyitott tenyérből kínáljuk a takarmányt!
Az alpaka érzékeny állat, neki csak szénát kínálhatunk, ha nem szeretnénk, hogy megbetegedjen.