Szervezet nyilvántartási száma 03-02-0003783
Szervezet adószáma 19164601-1-03
Megnevezés ÉLŐ VILÁG Egyesület
Székhely ország Magyarország
Szervezet székhelye 6500, Baja, Zrínyi Miklós utca 14.
Szervezet típusa Egyesület
Állapot Nyilvántartásba vett
Országos azonosító 0300/60074/2019/2300044098197
Jogerőre emelkedésének időpontja 2019.07.10
Bejegyzés dátuma 2019.07.12
Egyesület formája egyesület
Cél szerinti besorolása oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)
Elektronikus kapcsolattartási cím:

Bankszámla szám:

info@elovilagegyesulet.hu

MBH 10300002-13129893-00014908

telefonos elérhetőség +36 70 430 69 84
Cél szerinti leírás Ismeretterjesztés elsősorban gyermekek, de felnőttek számára is, a feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztése. A tanév oktatási feladataihoz kapcsolódva a környezeti nevelés új módszereivel és feladatrendszerével érzékekre ható, élményszerű szemléletformálás, gyermektáborok, interaktív előadások, projektnapok szervezésével. Egészséges érzésvilág kialakítása a gyermekekben a belső képzelőerő, a gyakorlati érzékek és az akarati élet kibontakoztatásával, tevékenység központú értékátadással – az ember és környezete harmóniájának érdekében. Felelősségtudatos magatartás kialakítása az élő környezetben, az ember kapcsolatának elmélyítése a természeti környezettel. Az élővilág és ember életének és egészséges fejlődésének megőrzése, a környezet pusztítástól és szennyeződéstől való megóvásának tudatosítása, a biodiverzitás fontosságának hangsúlyozása. A fenntarthatóság alapelveinek érvényesítése, őshonos növény- és állatvilágunk megismertetése, megóvása.